Nasze preparaty

Firma IMPUREX produkuje i sprzedaje preparaty do usuwania farb i lakierów, stosowane zarówno do usuwania starych powłok jak i do zdejmowania powłok wadliwie nałożonych. Polecane są do czyszczenia metali (np. czyszczenie felg, oczyszczanie zawieszek), do drewna (np. renowacja mebli, renowacja antyków) oraz do czyszczenia innych powierzchni. Firma produkuje też preparaty do fosforanowania oraz do mycia i odtłuszczania.

Preparaty i środki do usuwania farb i usuwania lakierówm fosforanowania mycia i odtłuszczania metali

1. Preparaty do usuwania powłok malarskich

Stosowane do szybkiego (kilka minut) i efektywnego usuwania farb, usuwania lakierów, usuwania powłok malarskich, powłok lakierniczych, w tym także do usuwania powłok z farb proszkowych. Preparaty stosowane są w temperaturze otoczenia, bez podgrzewania. Oferowane są preparaty do usuwania powłok malarskich m.in.

 • z dowolnych detali metodą zanurzeniową – ciecze
 • z dużych detali (lub z detali, których nie można zanurzać) metodą nakładania pędzlem – żele

 

REMOSOL 300/2K

Rodzaj technologii: zanurzenie
Zakres zastosowań: usuwanie różnych rodzajów farb i lakierów, zwłaszcza powłok z farb proszkowych
Obrabiane powierzchnie:

 • stal
 • aluminium
 • stal ocynkowana
 • inne (np. szkło, tworzywa)

Stężenie: koncentrat
Temperatura: otoczenia

REMOSOL 300/5

Rodzaj technologii: zanurzenie
Zakres zastosowań: usuwanie różnych rodzajów farb i lakierów
Obrabiane powierzchnie:

 • stal
 • aluminium
 • stal ocynkowana
 • inne (np. szkło, tworzywa)


Stężenie:
koncentrat
Temperatura: otoczenia

REMOSOL 300

Rodzaj technologii: nakładanie pędzlem
Zakres zastosowań: usuwanie różnych rodzajów farb, lakierów, powłok malarskich i lakierniczych
Obrabiane powierzchnie:

 • stal
 • aluminium
 • stal ocynkowana
 • inne (np. drewno, szkło, tworzywa, ściany)

Stężenie: koncentrat
Temperatura: otoczenia

Zobacz instrukcję

REMOSOL 300/2K

preparat do zanurzeniowego usuwania powłok malarskich, skuteczny także w odniesieniu do powłok z farb proszkowych

Charakterystyka

REMOSOL 300/2K jest cieczą bezbarwną lub lekko brązową. Zawiera aktywnie działające rozpuszczalniki organiczne oraz inne związki przyspieszające proces usuwania farb i powłok malarskich. Preparat ma odczyn kwaśny.

Technologia stosowania

Preparat usuwa farby i powłoki malarskie, także proszkowe, z powierzchni różnych metali oraz tworzyw. Proces prowadzi się metodą zanurzeniową w wannach (lub innych pojemnikach), wykonanych z polietylenu lub stali kwasoodpornej.
Powierzchnię cieczy można zalać warstewką wody (ok. 1 cm) w celu zmniejszenia parowania.
Czas działania preparatu zależy od rodzaju i grubości powłoki malarskiej i zwykle waha się w granicach 0,5 – 10 min.
Resztki farby należy usunąć pędzlem, szczotką lub strumieniem wody (na oddzielnym stanowisku).
Najodpowiedniejsza temperatura stosowania preparatu wynosi 10 – 25°C.

Warunki BHP

W czasie pracy z REMOSOLEM 300/2K należy chronić oczy, ręce i drogi oddechowe zabezpieczając je odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej (okularami, rękawicami, maskami). W pobliżu miejsca pracy nie wolno palić papierosów ani pracować z otwartym ogniem. Pojemniki (polietylenowe lub ze stali kwasoodpornej) z preparatem należy chronić przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym oraz innymi źródłami ciepła. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące REMOSOL 300/2K, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu 

Zobacz instrukcję

REMOSOL 300/5

preparat do zanurzeniowego usuwania powłok malarskich

Charakterystyka

REMOSOL 300/5 jest cieczą bezbarwną lub lekko brązową. Zawiera aktywnie działające rozpuszczalniki organiczne oraz inne związki przyspieszające proces, zapobiegające nadmiernemu parowaniu itp.
Preparat ma odczyn alkaliczny.

Technologia stosowania

Preparat usuwa powłoki malarskie z powierzchni różnych metali oraz tworzyw. Proces prowadzi się metodą zanurzeniową w wannach (jak również w innych pojemnikach stalowych lub polietylenowych).
Czas działania preparatu zależy od rodzaju i grubości powłoki malarskiej i zwykle waha się w granicach 0,5 – 10 min.
Resztki farby należy usunąć pędzlem, szczotką lub strumieniem wody (na oddzielnym stanowisku).
Najodpowiedniejsza temperatura stosowania preparatu wynosi 10 – 25°C.

Warunki BHP

W czasie pracy z REMOSOLEM 300/5 należy chronić oczy, ręce i drogi oddechowe, zabezpieczając je odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej (okularami, rękawicami, maskami).
W pobliżu miejsca pracy nie wolno palić papierosów ani pracować z otwartym ogniem.
Pojemniki (polietylenowe lub stalowe) z preparatem należy chronić przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym oraz innymi źródłami ciepła. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące REMOSOL 300/5, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Zobacz instrukcję

REMOSOL 300

preparat do usuwania powłok malarskich metodą nakładania pędzlem

Charakterystyka

REMOSOL 300 jest zagęszczoną cieczą bezbarwną lub barwy jasnobrązowej. Zawiera aktywnie działające rozpuszczalniki organiczne oraz inne związki przyspieszające proces, zapobiegające nadmiernemu parowaniu itp.
Preparat ma odczyn alkaliczny.

Technologia stosowania

REMOSOL 300 skutecznie usuwa powłoki malarskie z powierzchni różnych metali oraz tworzyw. Preparat przeznaczony jest do nanoszenia ręcznego, najlepiej przy pomocy płaskiego pędzla.
Czas działania preparatu zależy od rodzaju i grubości powłoki malarskiej i zwykle waha się w granicach 3 – 15 min.
Spęczniałą powłokę należy usunąć np. szpachlą, ostrą szczotką lub strumieniem wody.
Najodpowiedniejsza temperatura stosowania preparatu wynosi 10 – 25°C.

Warunki BHP

W czasie pracy z REMOSOLEM 300 należy chronić oczy, ręce i drogi oddechowe, zabezpieczając je odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej (okularami, rękawicami, maskami).
W pobliżu miejsca pracy nie wolno palić papierosów ani pracować z otwartym ogniem.
Pojemniki (polietylenowe lub stalowe) z preparatem należy chronić przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym oraz innymi źródłami ciepła. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące REMOSOL 300, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

 

Fosforanowanie stali przed lakierowaniem

2. Preparaty do mycia z fosforanowaniem

Polecane jako optymalna metoda przygotowania powierzchni stali przed nakładaniem powłok malarskich różnego typu, zwłaszcza proszkowych. Metoda jest prosta, w jednym zabiegu technologicznym uzyskuje się bowiem zarówno odtłuszczenie powierzchni jak i wytworzenie na niej cienkiej, amorficznej powłoki fosforanowej, która powoduje znaczną poprawę właściwości antykorozyjnych powłok malarskich, poprawę ich przyczepności do podłoża oraz poprawę odporności mechanicznej.

IMPUREX MF-Z

Rodzaj technologii: zanurzenie
Zakres zastosowań: przygotowywanie powierzchni przed nakładaniem powłok malarskich
Obrabiane powierzchnie:

 • stal
 • żeliwo

Stężenie: 30-50 g/dm3
Temperatura: 50-70 °C

IMPUREX MF-N

Rodzaj technologii: natrysk
Zakres zastosowań: przygotowywanie powierzchni przed nakładaniem powłok malarskich
Obrabiane powierzchnie:

 • stal
 • żeliwo

Stężenie: 15-30 g/dm3
Temperatura: 40-60 °C

Zobacz instrukcję

IMPUREX MF-Z

preparat do zanurzeniowego mycia z jednoczesnym fosforanowaniem, zapewnia dobre przygotowanie powierzchni do malowania

Charakterystyka

IMPUREX MF-Z w postaci handlowej jest proszkiem barwy kremowej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie (możliwa jest zmiana barwy preparatu na seledynową lub brązową, co nie wpływa na obniżenie jego własności użytkowych).
pH stosowanych kąpieli wynosi ok. 4,0.

Zastosowanie

IMPUREX MF-Z przeznaczony jest do mycia z jednoczesnym fosforanowaniem detali stalowych, żeliwnych i aluminiowych. Stosowany jest do przygotowania powierzchni przed nakładaniem różnego typu powłok malarskich, zwłaszcza proszkowych. Poprawia przyczepność powłok malarskich oraz ich właściwości ochronne.

Technologia stosowania

IMPUREX MF-Z stosuje się w urządzeniach zanurzeniowych wg następujących parametrów:

 • stężenie: 30 – 50 g/dm3
 • temperatura: 50 – 70°C
 • czas: 3 – 7 min.

Następnym zabiegiem jest płukanie w wodzie o temperaturze 20-60°C w czasie 0,5-2,0 min. oraz suszenie nadmuchem powietrza (możliwe jest też pozostawienie detali do wyschnięcia w pomieszczeniu – suchym, przewiewnym, pozbawionym kwaśnych oparów).
W przypadku znacznego zanieczyszczenia detali zaleca się wstępne mycie w kąpieli zawierającej IMPUREX 91/MC-3 o stężeniu 30-50 g/l, w temperaturze 50 – 70°C w czasie 3-5 min, a następnie płukanie wodą w temp. 20-60°C w czasie 0,5-2,0 min.

Warunki BHP

IMPUREX MF-Z ma odczyn kwaśny – w związku z tym w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy – okularami ochronnymi.
IMPUREX MF-Z jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX MF-Z, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

 

 

Zobacz instrukcję

IMPUREX MF-N

preparat do natryskowego mycia z jednoczesnym fosforanowaniem, zapewnia dobre przygotowanie powierzchni do malowania

Charakterystyka

IMPUREX MF-N w postaci handlowej jest proszkiem barwy kremowej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie (możliwa jest zmiana barwy preparatu na seledynową lub brązową, co nie wpływa na obniżenie jego własności użytkowych).
pH stosowanych kąpieli wynosi ok. 4,0.

Zastosowanie

IMPUREX MF-N przeznaczony jest do mycia z jednoczesnym fosforanowaniem detali stalowych, żeliwnych i aluminiowych. Stosowany jest do przygotowania powierzchni przed nakładaniem różnego typu powłok malarskich, zwłaszcza proszkowych. Poprawia przyczepność powłok malarskich oraz ich właściwości ochronne.

Technologia stosowania

IMPUREX MF-N stosuje się w stacjonarnych urządzeniach natryskowych wg następujących parametrów:

 • stężenie: 15 – 30 g/dm3
 • temperatura: 40 – 60°C
 • czas: 1 – 5 min.

Następnym zabiegiem jest płukanie w wodzie o temperaturze 20-60°C w czasie 0,5-2,0 min. oraz suszenie nadmuchem powietrza (możliwe jest też pozostawienie detali do wyschnięcia w pomieszczeniu – suchym, przewiewnym, pozbawionym kwaśnych oparów).

Warunki BHP

IMPUREX MF-N ma odczyn kwaśny – w związku z tym w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy okularami ochronnymi.
IMPUREX MF-N jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX MF-N, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

 

Mycie i odtłuszczanie metali zanurzeniowo przed dalszą obróbką i lakierowaniem

3. Preparaty do mycia i odtłuszczania

 • przed i po obróbce mechanicznej (w tym przed obróbką strumieniowo-ścierną)
 • w procesach dekonserwacji
 • przed nakładaniem powłok malarskich
 • przed nakładaniem powłok galwanicznych
 • przed obróbka cieplną
 • w procesach mycia eksploatacyjnego maszyn, urządzeń, obiektów budowlanych itp.

IMPUREX 91/MC-3

Rodzaj technologii: zanurzenie
Zakres zastosowań:

 • mycie międzyoperacyjne,
 • dekonserwacja,
 • mycie przed malowaniem,
 • mycie przed nakładaniem powłok galwanicznych.

Obrabiane powierzchnie:

 • stal
 • aluminium
 • stal ocynkowana

Stężenie: 20-50 g/dm3
Temperatura: 40-65 °C

IMPUREX 91/MC-2

Rodzaj technologii: natrysk
Zakres zastosowań:

 • mycie międzyoperacyjne,
 • dekonserwacja,
 • mycie przed malowaniem,
 • mycie przed nakładaniem powłok galwanicznych.

Obrabiane powierzchnie:

 • stal
 • aluminium
 • stal ocynkowana

Stężenie: 10-30 g/dm3
Temperatura: 35-60 °C

Zobacz instrukcję

IMPUREX 91/MC-3

preparat do mycia zanurzeniowego w obniżonych temperaturach

Charakterystyka

IMPUREX 91/MC-3 jest alkalicznym preparatem wieloskładnikowym.
W postaci handlowej jest proszkiem barwy kremowej, bez wyraźnego zapachu.
Stosowane kąpiele mają pH ok. 12,0.

Zastosowanie

IMPUREX 91/MC-3 przeznaczony jest do mycia takich metali jak: stal, aluminium, stal ocynkowana – w procesach dekonserwacji, mycia międzyoperacyjnego oraz mycia przed nanoszeniem powłok ochronnych (malarskich i galwanicznych).
Szczególnie polecany jest do mycia ocynkowanej stali przed malowaniem.

Technologia stosowania

IMPUREX 91/MC-3 stosuje się w postaci roztworów wodnych, do mycia zanurzeniowego. Wskazany jest wymuszony ruch kąpieli, co znacznie poprawia efekt mycia. Preparat skutecznie usuwa oleje, smary, chłodziwa, opiłki metaliczne oraz inne zanieczyszczenia. Parametry pracy kąpieli zależą od stopnia zabrudzenia detali i zwykle wahają się w następujących granicach:

 • temperatura: 40 – 65°C
 • stężenie: 20 – 50 g/dm3
 • czas mycia: 3 – 10 min.

Jeśli następną operacją technologiczną jest nanoszenie powłok ochronnych (np. fosforanowych lub malarskich), detale po umyciu należy wypłukać wodą. Preparat pozostawiony na powierzchni (niespłukany), zapewnia detalom czasową ochronę antykorozyjną.

Warunki BHP

IMPUREX 91/MC-3 ma odczyn alkaliczny – w związku z tym w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy okularami ochronnymi.
IMPUREX 91/MC-3 jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX 91/MC-3, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

 

Zobacz instrukcję

IMPUREX 91/MC-2

preparat do mycia natryskowego w obniżonych temperaturach

Charakterystyka

IMPUREX 91/MC-2 jest alkalicznym preparatem wieloskładnikowym. W postaci handlowej jest proszkiem barwy kremowej, bez wyraźnego zapachu. Stosowane kąpiele mają pH ok. 12,0.

Zastosowanie

IMPUREX 91/MC-2 przeznaczony jest do mycia takich metali jak: stal, aluminium, stal ocynkowana – w procesach dekonserwacji, mycia międzyoperacyjnego oraz mycia przed nanoszeniem powłok ochronnych (malarskich i galwanicznych). Szczególnie polecany jest do mycia ocynkowanej stali przed malowaniem.

Technologia stosowania

IMPUREX 91/MC-2 stosuje się w postaci roztworów wodnych, do mycia natryskowego. Preparat skutecznie usuwa oleje, smary, chłodziwa, opiłki metaliczne oraz inne zanieczyszczenia. Parametry pracy kąpieli zależą od stopnia zabrudzenia detali i zwykle wahają się w następujących granicach:

 • temperatura: 35-60°C
 • stężenie: 10-30 g/dm3
 • czas: 1-5 min.

Jeśli następną operacją technologiczną jest nanoszenie powłok ochronnych (np. fosforanowych lub malarskich), detale po umyciu należy wypłukać wodą. Preparat pozostawiony na powierzchni (nie spłukany), zapewnia detalom czasową ochronę antykorozyjną.

Warunki BHP

IMPUREX 91/MC-2 ma odczyn alkaliczny – w związku z tym w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy okularami ochronnymi.
IMPUREX 91/MC-2 jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX 91/MC-2, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

 

IMPUREX MC-10

Rodzaj technologii: zanurzenie, natrysk
Zakres zastosowań: mycie detali zwłaszcza w procesach obróbki cieplnej

Obrabiane powierzchnie:

 • stal

Stężenie: 10-30 g/dm3
Temperatura: 50-70 °C

IMPUREX 91/R

Rodzaj technologii: zanurzenie, natrysk wysokociśnieniowy, mycie ręczne
Zakres zastosowań:

 • mycie metali i tworzyw,
 • mycie powierzchni pomalowanych,
 • mycie przed obróbką strumieniowo-ścierną.

Obrabiane powierzchnie:

 • każdy rodzaj powierzchni

Stężenie: 1-50 g/dm3
Temperatura: 20-70 °C

Zobacz instrukcję

IMPUREX MC-10

preparat do mycia w procesach obróbki cieplnej

Charakterystyka

IMPUREX MC-10 jest proszkiem barwy kremowej, bez zapachu. Zawiera zestaw alkalicznych soli nieorganicznych oraz środków powierzchniowo czynnych. Jest preparatem dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Stosowane kąpiele mają pH w granicach 9,5±0,5.

Zastosowanie

IMPUREX MC-10 przeznaczony jest do mycia międzyoperacyjnego detali stalowych przed i po obróbce cieplnej, w technologiach natryskowych lub zanurzeniowych.

Technologia stosowania

IMPUREX MC-10 stosuje się w postaci roztworów wodnych. Przy technologiach zanurzeniowych wskazany jest ruch kąpieli, co znacznie poprawia efekt mycia. Parametry kąpieli zależą od stopnia zabrudzenia detali i zwykle wahają się w następujących granicach:

proces natryskowystężenie: 10 – 30 g/dm3

 • temperatura: 50 – 70°C
 • czas: 1 – 5 min.

proces zanurzeniowystężenie: 15 – g/dm3

 • temperatura: 60 – 70°C
 • czas: 3 – 10 min.

Warunki BHP

IMPUREX MC-10 ma odczyn alkaliczny. Ze względu na fakt, iż stosowany on jest w temperaturach podwyższonych, w czasie pracy należy zabezpieczyć ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy – okularami ochronnymi.
IMPUREX MC-10 jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX MC-10, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

 

Zobacz instrukcję

IMPUREX 91/R

preparat do mycia różnych metali, tworzyw sztucznych, oraz powierzchni pomalowanych

Charakterystyka

IMPUREX 91/R w postaci handlowej jest cieczą barwy kremowej bez wyraźnego zapachu, dobrze rozpuszczającą się w wodzie.
Stosowane kąpiele mają pH ok. 9,0.

Zastosowanie

IMPUREX 91/R służy do mycia metali przed obróbką strumieniowo-ścierną oraz przed nakładaniem powłok malarskich, jak również do mycia powierzchni pokrytych powłokami malarskimi. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia powstałe w czasie montażu i eksploatacji. Może być także stosowany we wszystkich innych etapach chemicznego oczyszczania międzyoperacyjnego i końcowego.

Technologia stosowania

IMPUREX 91/R stosuje się do mycia ręcznego, zanurzeniowego oraz natryskowego (w przewoźnych urządzeniach wysokociśnieniowych). Po myciu wymagane jest wysuszenie powierzchni, które następnie mogą być malowane lub konserwowane; przy większych stężeniach kąpieli zalecany jest, przed procesami suszenia, dodatkowy zabieg płukania powierzchni wodą.
Parametry pracy kąpieli IMPUREXU 91/R zależą od technologii mycia oraz stopnia zabrudzenia detali i zwykle wahają się w następujących granicach:

mycie ręczne temperatura: 20-40°C

 • stężenie: 10-50 g/l
 • czas: 1-5 min.

mycie zanurzeniowetemperatura: 40-70°C

 • stężenie: 15-50 g/l
 • czas: 3-10 min.

mycie natryskowe (wysokociśnieniowe)temperatura: 20-60°C

 • stężenie: 0,2-1
 • 0 g/lczas: 1- 3 min.

Warunki BHP

IMPUREX 91/R ma odczyn lekko alkaliczny – w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy – okularami ochronnymi.
IMPUREX 91/R jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX 91/R, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

 

Dane kontaktowe

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel.: (22) 560 26 66
tel. kom.: 602 528 411

pracujemy w godzinach:
pon.-pt. 8.30 - 15.00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMPUREX Elżbieta Błachowicz, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 - więcej informacji nt. przetwarzania danych przekazanych nam w formularzu kontaktowym znajdziecie Państwo w sekcji poświęconej RODO

Impurex - Elżbieta Błachowicz

Produkujemy preparaty do chemicznego oczyszczania powierzchni, oparte na własnych, autorskich recepturach, sprawdzonych w setkach zakładów przemysłowych. Główne dziedziny działalności to mycie i odtłuszczanie metali, fosforanowanie stali oraz usuwanie farb bez podgrzewania. W każdej z tych dziedzin oferujemy efektywne i tanie preparaty.