REMOSOL 300/2K
preparat do usuwania powłok malarskich, skuteczny także w odniesieniu do powłok z farb proszkowych

Charakterystyka

REMOSOL 300/2K jest cieczą bezbarwną lub lekko brązową. Zawiera aktywnie działające rozpuszczalniki organiczne oraz inne związki przyspieszające proces usuwania farb i powłok malarskich.
Preparat ma odczyn kwaśny.

Technologia stosowania

Preparat usuwa farby i powłoki malarskie, także proszkowe, z powierzchni różnych metali oraz tworzyw. Proces prowadzi się metodą zanurzeniową w wannach (lub innych pojemnikach), wykonanych z polietylenu lub stali kwasoodpornej.
Powierzchnię cieczy można zalać warstewką wody (ok. 1 cm) w celu zmniejszenia parowania.
Czas działania preparatu zależy od rodzaju i grubości powłoki malarskiej i zwykle waha się w granicach 0,5 – 10 min.
Resztki farby należy usunąć pędzlem, szczotką lub strumieniem wody (na oddzielnym stanowisku).
Najodpowiedniejsza temperatura stosowania preparatu wynosi 10 - 25oC.

Warunki BHP

W czasie pracy z REMOSOLEM 300/2K należy chronić oczy, ręce i drogi oddechowe zabezpieczając je odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej (okularami, rękawicami, maskami).
W pobliżu miejsca pracy nie wolno palić papierosów ani pracować z otwartym ogniem.
Pojemniki (polietylenowe lub ze stali kwasoodpornej) z preparatem należy chronić przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym oraz innymi źródłami ciepła. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące REMOSOL 300/2K, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Producent

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,
tel.: (22) 560-26-66
tel./fax: (22) 663-43-12
kom.: (602) 52-84-11
email: impurex@impurex.pl
www.impurex.pl

[x]

REMOSOL 300/5
preparat do usuwania powłok malarskich

Charakterystyka

REMOSOL 300/5 jest cieczą bezbarwną lub lekko brązową. Zawiera aktywnie działające rozpuszczalniki organiczne oraz inne związki przyspieszające proces, zapobiegające nadmiernemu parowaniu itp.
Preparat ma odczyn alkaliczny.

Technologia stosowania

Preparat usuwa powłoki malarskie z powierzchni różnych metali oraz tworzyw. Proces prowadzi się metodą zanurzeniową w wannach (jak również w innych pojemnikach stalowych lub polietylenowych).
Czas działania preparatu zależy od rodzaju i grubości powłoki malarskiej i zwykle waha się w granicach 0,5 – 10 min.
Resztki farby należy usunąć pędzlem, szczotką lub strumieniem wody (na oddzielnym stanowisku).
Najodpowiedniejsza temperatura stosowania preparatu wynosi 10 - 25oC.

Warunki BHP

W czasie pracy z REMOSOLEM 300/5 należy chronić oczy, ręce i drogi oddechowe, zabezpieczając je odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej (okularami, rękawicami, maskami).
W pobliżu miejsca pracy nie wolno palić papierosów ani pracować z otwartym ogniem.
Pojemniki (polietylenowe lub stalowe) z preparatem należy chronić przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym oraz innymi źródłami ciepła. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące REMOSOL 300/5, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Producent

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,
tel.: (22) 560-26-66
tel./fax: (22) 663-43-12
kom.: (602) 52-84-11
email: impurex@impurex.pl
www.impurex.pl

[x]

REMOSOL 300
preparat do usuwania powłok malarskich z dużych powierzchni

Charakterystyka

REMOSOL 300 jest zagęszczoną cieczą bezbarwną lub barwy jasnobrązowej. Zawiera aktywnie działające rozpuszczalniki organiczne oraz inne związki przyspieszające proces, zapobiegające nadmiernemu parowaniu itp.
Preparat ma odczyn alkaliczny.

Technologia stosowania

REMOSOL 300 skutecznie usuwa powłoki malarskie z powierzchni różnych metali oraz tworzyw. Preparat przeznaczony jest do nanoszenia ręcznego, najlepiej przy pomocy płaskiego pędzla.
Czas działania preparatu zależy od rodzaju i grubości powłoki malarskiej i zwykle waha się w granicach 3 – 15 min.
Spęczniałą powłokę należy usunąć np. szpachlą, ostrą szczotką lub strumieniem wody.
Najodpowiedniejsza temperatura stosowania preparatu wynosi 10 - 25oC.

Warunki BHP

W czasie pracy z REMOSOLEM 300 należy chronić oczy, ręce i drogi oddechowe, zabezpieczając je odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej (okularami, rękawicami, maskami).
W pobliżu miejsca pracy nie wolno palić papierosów ani pracować z otwartym ogniem.
Pojemniki (polietylenowe lub stalowe) z preparatem należy chronić przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym oraz innymi źródłami ciepła. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące REMOSOL 300, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Producent

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,
tel.: (22) 560-26-66
tel./fax: (22) 663-43-12
kom.: (602) 52-84-11
email: impurex@impurex.pl
www.impurex.pl

[x]

IMPUREX MF-Z
preparat do mycia z jednoczesnym fosforanowaniem, zapewnia dobre przygotowanie powierzchni do malowania

Charakterystyka

IMPUREX MF-Z w postaci handlowej jest proszkiem barwy kremowej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie (możliwa jest zmiana barwy preparatu na seledynową lub brązową, co nie wpływa na obniżenie jego własności użytkowych).
pH stosowanych kąpieli wynosi ok. 4,0.

Zastosowanie

IMPUREX MF-Z przeznaczony jest do mycia z jednoczesnym fosforanowaniem detali stalowych, żeliwnych i aluminiowych. Stosowany jest do przygotowania powierzchni przed nakładaniem różnego typu powłok malarskich, zwłaszcza proszkowych. Poprawia przyczepność powłok malarskich oraz ich właściwości ochronne.

Technologia stosowania

IMPUREX MF-Z stosuje się w urządzeniach zanurzeniowych wg następujących parametrów:

 • stężenie: 30 - 50 g/dm3
 • temperatura: 50 - 70oC
 • czas: 3 - 7 min.
Następnym zabiegiem jest płukanie w wodzie o temperaturze 20-60oC w czasie 0,5-2,0 min oraz suszenie nadmuchem powietrza (możliwe jest też pozostawienie detali do wyschnięcia w pomieszczeniu - suchym, przewiewnym, pozbawionym kwaśnych oparów).
W przypadku znacznego zanieczyszczenia detali zaleca się wstępne mycie w kąpieli zawierającej IMPUREX 91/MC-3 o stężeniu 30-50 g/l, w temperaturze 50 - 70oC w czasie 3-5 min, a następnie płukanie wodą w temp. 20-60oC w czasie 0,5-2,0 min.

Warunki BHP

IMPUREX MF-Z ma odczyn kwaśny – w związku z tym w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy - okularami ochronnymi.
IMPUREX MF-Z jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX MF-Z, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Producent

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,
tel.: (22) 560-26-66
tel./fax: (22) 663-43-12
kom.: (602) 52-84-11
email: impurex@impurex.pl
www.impurex.pl

[x]

IMPUREX MF-N

preparat do mycia z jednoczesnym fosforanowaniem, zapewnia dobre przygotowanie powierzchni do malowania

Charakterystyka

IMPUREX MF-N w postaci handlowej jest proszkiem barwy kremowej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie (możliwa jest zmiana barwy preparatu na seledynową lub brązową, co nie wpływa na obniżenie jego własności użytkowych).
pH stosowanych kąpieli wynosi ok. 4,0.

Zastosowanie

IMPUREX MF-N przeznaczony jest do mycia z jednoczesnym fosforanowaniem detali stalowych, żeliwnych i aluminiowych. Stosowany jest do przygotowania powierzchni przed nakładaniem różnego typu powłok malarskich, zwłaszcza proszkowych. Poprawia przyczepność powłok malarskich oraz ich właściwości ochronne.

Technologia stosowania

IMPUREX MF-N stosuje się w stacjonarnych urządzeniach natryskowych wg następujących parametrów:

 • stężenie: 15 - 30 g/dm3
 • temperatura: 40 - 60oC
 • czas: 1 - 5 min.
Następnym zabiegiem jest płukanie w wodzie o temperaturze 20-60oC w czasie 0,5-2,0 min oraz suszenie nadmuchem powietrza (możliwe jest też pozostawienie detali do wyschnięcia w pomieszczeniu - suchym, przewiewnym, pozbawionym kwaśnych oparów).

Warunki BHP

IMPUREX MF-N ma odczyn kwaśny – w związku z tym w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy okularami ochronnymi.
IMPUREX MF-N jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX MF-N, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Producent

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,
tel.: (22) 560-26-66
tel./fax: (22) 663-43-12
kom.: (602) 52-84-11
email: impurex@impurex.pl
www.impurex.pl

[x]

IMPUREX 91/MC-3
preparat do mycia zanurzeniowego w obniżonych temperaturach

Charakterystyka

IMPUREX 91/MC-3 jest alkalicznym preparatem wieloskładnikowym.
W postaci handlowej jest proszkiem barwy kremowej, bez wyraźnego zapachu.
Stosowane kąpiele mają pH ok. 12,0.

Zastosowanie

IMPUREX 91/MC-3 przeznaczony jest do mycia takich metali jak: stal, aluminium, stal ocynkowana - w procesach dekonserwacji, mycia międzyoperacyjnego oraz mycia przed nanoszeniem powłok ochronnych (malarskich i galwanicznych).
Szczególnie polecany jest do mycia ocynkowanej stali przed malowaniem.

Technologia stosowania

IMPUREX 91/MC-3 stosuje się w postaci roztworów wodnych, do mycia zanurzeniowego. Wskazany jest wymuszony ruch kąpieli, co znacznie poprawia efekt mycia. Preparat skutecznie usuwa oleje, smary, chłodziwa, opiłki metaliczne oraz inne zanieczyszczenia. Parametry pracy kąpieli zależą od stopnia zabrudzenia detali i zwykle wahają się w następujących granicach:

 • temperatura: 40 - 65oC
 • stężenie: 20 - 50 g/dm3
 • czas mycia: 3 - 10 min.
Jeśli następną operacją technologiczną jest nanoszenie powłok ochronnych (np. fosforanowych lub malarskich), detale po umyciu należy wypłukać wodą. Preparat pozostawiony na powierzchni (niespłukany), zapewnia detalom czasową ochronę antykorozyjną.

Warunki BHP

IMPUREX 91/MC-3 ma odczyn alkaliczny – w związku z tym w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy okularami ochronnymi.
IMPUREX 91/MC-3 jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX 91/MC-3, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Producent

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,
tel.: (22) 560-26-66
tel./fax: (22) 663-43-12
kom.: (602) 52-84-11
email: impurex@impurex.pl
www.impurex.pl

[x]

IMPUREX 91/MC-2
preparat do mycia natryskowego w obniżonych temperaturach

Charakterystyka

IMPUREX 91/MC-2 jest alkalicznym preparatem wieloskładnikowym. W postaci handlowej jest proszkiem barwy kremowej, bez wyraźnego zapachu.
Stosowane kąpiele mają pH ok. 12,0.

Zastosowanie

IMPUREX 91/MC-2 przeznaczony jest do mycia takich metali jak: stal, aluminium, stal ocynkowana - w procesach dekonserwacji, mycia międzyoperacyjnego oraz mycia przed nanoszeniem powłok ochronnych (malarskich i galwanicznych) .
Szczególnie polecany jest do mycia ocynkowanej stali przed malowaniem.

Technologia stosowania

IMPUREX 91/MC-2 stosuje się w postaci roztworów wodnych, do mycia natryskowego. Preparat skutecznie usuwa oleje, smary, chłodziwa, opiłki metaliczne oraz inne zanieczyszczenia. Parametry pracy kąpieli zależą od stopnia zabrudzenia detali i zwykle wahają się w następujących granicach:

 • temperatura: 35-60oC
 • stężenie: 10-30 g/dm3
 • czas: 1-5 min.
Jeśli następną operacją technologiczną jest nanoszenie powłok ochronnych (np. fosforanowych lub malarskich), detale po umyciu należy wypłukać wodą.
Preparat pozostawiony na powierzchni (nie spłukany), zapewnia detalom czasową ochronę antykorozyjną.

Warunki BHP

IMPUREX 91/MC-2 ma odczyn alkaliczny – w związku z tym w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy okularami ochronnymi.
IMPUREX 91/MC-2 jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX 91/MC-2, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Producent

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,
tel.: (22) 560-26-66
tel./fax: (22) 663-43-12
kom.: (602) 52-84-11
email: impurex@impurex.pl
www.impurex.pl

[x]

IMPUREX MC-10

preparat do mycia w procesach obróbki cieplnej

Charakterystyka

IMPUREX MC-10 jest proszkiem barwy kremowej, bez zapachu. Zawiera zestaw alkalicznych soli nieorganicznych oraz środków powierzchniowo czynnych. Jest preparatem dobrze rozpuszczalnym w wodzie.
Stosowane kąpiele mają pH w granicach 9,5±0,5.

Zastosowanie

IMPUREX MC-10 przeznaczony jest do mycia międzyoperacyjnego detali stalowych przed i po obróbce cieplnej, w technologiach natryskowych lub zanurzeniowych.

Technologia stosowania

IMPUREX MC-10 stosuje się w postaci roztworów wodnych. Przy technologiach zanurzeniowych wskazany jest ruch kąpieli, co znacznie poprawia efekt mycia. Parametry kąpieli zależą od stopnia zabrudzenia detali i zwykle wahają się w następujących granicach:
proces natryskowy
 • stężenie: 10 – 30 g/dm3
 • temperatura: 50 – 70oC
 • czas: 1 – 5 min.
proces zanurzeniowy
 • stężenie: 15 – g/dm3
 • temperatura: 60 – 70oC
 • czas: 3 – 10 min.


Warunki BHP

IMPUREX MC-10 ma odczyn alkaliczny. Ze względu na fakt, iż stosowany on jest w temperaturach podwyższonych, w czasie pracy należy zabezpieczyć ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy - okularami ochronnymi.
IMPUREX MC-10 jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX MC-10, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Producent

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,
tel.: (22) 560-26-66
tel./fax: (22) 663-43-12
kom.: (602) 52-84-11
email: impurex@impurex.pl
www.impurex.pl

[x]

IMPUREX MC-10(J)
preparat do mycia metali, ceramiki oraz tworzyw

Charakterystyka

IMPUREX MC-10(J) jest proszkiem barwy kremowej, bez zapachu. Zawiera zestaw alkalicznych soli nieorganicznych oraz środków powierzchniowo czynnych.
Jest preparatem dobrze rozpuszczalnym w wodzie.
Stosowane kąpiele mają pH w granicach 9,5±0,5.

Zastosowanie

IMPUREX MC-10 (J) przeznaczony jest do mycia detali metalowych, ceramicznych oraz z tworzyw sztucznych. Może być stosowany w technologiach natryskowych oraz zanurzeniowych. Dobrze sprawdza się w procesach mycia membran.

Technologia stosowania

IMPUREX MC-10(J) stosuje się w postaci roztworów wodnych. Przy technologiach zanurzeniowych wskazany jest ruch kąpieli, co znacznie poprawia efekt mycia. Parametry kąpieli zależą od stopnia zabrudzenia detali i zwykle wahają się w następujących granicach:
proces natryskowy
 • stężenie: 10 – 30 g/l
 • temperatura: 50 – 70oC
 • czas: 1 – 3 min.
proces zanurzeniowy
 • stężenie: 15 – 30g/l
 • temperatura: 60 – 70oC
 • czas: 3 -10 min.


Warunki BHP

IMPUREX MC-10(J) ma odczyn alkaliczny. Ze względu na fakt, iż stosowany on jest w temperaturach podwyższonych, w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy - okularami ochronnymi.
IMPUREX MC-10(J) jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX MC-10(J), zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Producent

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,
tel.: (22) 560-26-66
tel./fax: (22) 663-43-12
kom.: (602) 52-84-11
email: impurex@impurex.pl
www.impurex.pl

[x]

IMPUREX 91/R
preparat do mycia różnych metali, tworzyw sztucznych, oraz powierzchni pomalowanych

Charakterystyka

IMPUREX 91/R w postaci handlowej jest cieczą barwy kremowej bez wyraźnego zapachu, dobrze rozpuszczającą się w wodzie.
Stosowane kąpiele mają pH ok. 9,0.

Zastosowanie

IMPUREX 91/R służy do mycia metali przed obróbką strumieniowo-ścierną oraz przed nakładaniem powłok malarskich, jak również do mycia powierzchni pokrytych powłokami malarskimi. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia powstałe w czasie montażu i eksploatacji. Może być także stosowany we wszystkich innych etapach chemicznego oczyszczania międzyoperacyjnego i końcowego.

Technologia stosowania

IMPUREX 91/R stosuje się do mycia ręcznego, zanurzeniowego oraz natryskowego (w przewoźnych urządzeniach wysokociśnieniowych). Po myciu wymagane jest wysuszenie powierzchni, które następnie mogą być malowane lub konserwowane; przy większych stężeniach kąpieli zalecany jest, przed procesami suszenia, dodatkowy zabieg płukania powierzchni wodą.
Parametry pracy kąpieli IMPUREXU 91/R zależą od technologii mycia oraz stopnia zabrudzenia detali i zwykle wahają się w następujących granicach:
mycie ręczne
 • temperatura: 20-40°C
 • stężenie: 10-50 g/l
 • czas: 1-5 min.
mycie zanurzeniowe
 • temperatura: 40-70°C
 • stężenie: 15-50 g/l
 • czas: 3-10 min.
mycie natryskowe (wysokociśnieniowe)
 • temperatura: 20-60°C
 • stężenie: 0,2-10 g/l
 • czas: 1- 3 min.


Warunki BHP

IMPUREX 91/R ma odczyn lekko alkaliczny – w czasie pracy należy zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami, a oczy - okularami ochronnymi.
IMPUREX 91/R jest niepalny, nie zawiera żadnych składników zaliczanych do trucizn.

Szczegółowe informacje, charakteryzujące IMPUREX 91/R, zawarte są w Karcie Charakterystyki, przekazywanej klientom przy zakupie preparatu

Producent

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3,
tel.: (22) 560-26-66
tel./fax: (22) 663-43-12
kom.: (602) 52-84-11
email: impurex@impurex.pl
www.impurex.pl

[x]

s


1. Preparaty do usuwania powłok malarskich
 • z zawieszek lakierniczych,
 • z felg stalowych i aluminiowych,
 • z dowolnych powierzchni metodą zanurzeniową,
 • z dużych powierzchni metodą nakładania pędzlem.
Oznaczenie preparatu Rodzaj technologii * Zakres zastosowań Obrabiane powierzchnie Stężenie   Temperatura
REMOSOL
300/2K
zobacz instrukcję
Z usuwanie różnych rodzajów farb i lakierów, zwłaszcza powłok z farb proszkowych
 • stal
 • aluminium
 • stal ocynkowana
 • inne (np. szkło, tworzywa)
 • koncentrat otoczenia
  REMOSOL
  300/5
  zobacz instrukcję
  Z usuwanie różnych rodzajów farb i lakierów, z wyłączeniem powłok z farb proszkowych
 • stal
 • aluminium
 • stal ocynkowana
 • inne (np. szkło, tworzywa)
 • koncentrat otoczenia
  REMOSOL
  300
  zobacz instrukcję
  P usuwanie różnych rodzajów farb, lakierów, powłok malarskich i lakierniczych z dużych powierzchni
 • stal
 • aluminium
 • stal ocynkowana
 • inne (np. drewno, szkło, tworzywa, ściany otynkowane)
 • koncentrat otoczenia
  * Z - zanurzenie, P - nakładanie pędzlem


  2. Preparaty do mycia z fosforanowaniem
  • polecane jako optymalna metoda przygotowania powierzchni stali przed nakładaniem powłok malarskich różnego typu, zwłaszcza proszkowych.
  Oznaczenie preparatu Rodzaj technologii * Zakres zastosowań Obrabiane powierzchnie Stężenie   Temperatura
  IMPUREX
  MF-Z
  zobacz instrukcję
  Z przygotowywanie powierzchni przed nakładaniem powłok malarskich.
 • stal
 • żeliwo
 • 30-50 g/dm3 50-70 oC
  IMPUREX
  MF-N
  zobacz instrukcję
  N przygotowywanie powierzchni przed nakładaniem powłok malarskich.
 • stal
 • żeliwo
 • 15-30 g/dm3 40-60 oC
  * Z - zanurzenie, N - natrysk


  3. Preparaty do mycia i odtłuszczania
  • przed i po obróbce mechanicznej (w tym przed obróbką strumieniowo-ścierną),
  • w procesach dekonserwacji,
  • przed nakładaniem powłok malarskich,
  • przed nakładaniem powłok galwanicznych,
  • przed obróbka cieplną,
  • w procesach mycia eksploatacyjnego maszyn, urządzeń, obiektów budowlanych itp.
  Oznaczenie preparatu Rodzaj technologii * Zakres zastosowań Obrabiane powierzchnie Stężenie   Temperatura
  IMPUREX
  91/MC-3
  zobacz instrukcję
  Z
 • mycie międzyoperacyjne,
 • dekonserwacja,
 • mycie przed malowaniem,
 • mycie przed nakładaniem powłok galwanicznych.
 • stal
 • aluminium
 • stal ocynkowana
 • 20-50 g/dm3 40-65 oC
  IMPUREX
  91/MC-2
  zobacz instrukcję
  N
 • mycie międzyoperacyjne,
 • dekonserwacja,
 • mycie przed malowaniem,
 • mycie przed nakładaniem powłok galwanicznych.
 • stal
 • aluminium
 • stal ocynkowana
 • 10-30 g/dm3 35-60 oC
  IMPUREX
  MC-10
  zobacz instrukcję
  Z, N
 • mycie detali zwłaszcza w procesach obróbki cieplnej.
 • stal
 • 10-30 g/dm3 50-70 oC
  IMPUREX
  91/R
  zobacz instrukcję
  Z, NW, R
 • mycie metali i tworzyw,
 • mycie powierzchni pomalowanych,
 • mycie przed obróbką strumieniowo-ścierną.
 • każdy rodzaj powierzchni
 • 1-50 g/l 20-70 oC
  * Z - zanurzenie, N - natrysk, NW - natrysk wysokociśnieniowy, R - mycie ręczne

  Zobacz szczegółowy wykaz wszystkich produktów, zakres i parametry stosowania (wersja do druku, plik PDF)
  Zobacz szczegółowy wykaz wszystkich produktów, zakres i parametry stosowania (wersja do druku, plik Worda)

     STRONA GŁÓWNA   |   O NAS   |   NASZA OFERTA   |   PRZYKŁĄDY DZIAŁANIA PREPARATÓW   |   KONTAKT       Impurex - 2016