KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w skrócie RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  IMPUREX Elżbieta Błachowicz, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, tel. 22 5602 666, +48 602 528 411

2) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail impurex@impurex.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c/d/f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w jednym lub więcej z niżej wymienionych celów: podjęcia działań niezbędnych do zawarcia, wykonania umowy sprzedaży towarów i usług, podjęcia działań poprzedzających realizację zawarcia, wykonania umowy sprzedaży towarów i usług (w tym marketing produktów i usług własnych, uzgodnienia, sporządzenie oferty), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, po-sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora, pracownicy administratora, firmy spedycyjne realizujące dostawę towaru, operatorzy pocztowi, dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych i doradczych, podmioty publicznoprawne.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu wycofania zgody przez klienta, przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji finansowej.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – jeśli to będzie możliwe, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą profilowane.

Dane kontaktowe

IMPUREX Elżbieta Błachowicz
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
tel.: (22) 560 26 66
tel. kom.: 602 528 411

pracujemy w godzinach:
pon.-pt. 8.30 – 15.00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMPUREX Elżbieta Błachowicz, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 – więcej informacji nt. przetwarzania danych przekazanych nam w formularzu kontaktowym znajdziecie Państwo w sekcji poświęconej RODO

Formularz kontaktowy

8 + 13 =

Impurex - Elżbieta Błachowicz

Produkujemy preparaty do chemicznego oczyszczania powierzchni, oparte na własnych, autorskich recepturach, sprawdzonych w setkach zakładów przemysłowych. Główne dziedziny działalności to mycie i odtłuszczanie metali, fosforanowanie stali oraz usuwanie farb bez podgrzewania. W każdej z tych dziedzin oferujemy efektywne i tanie preparaty.